Årsstämma 3 maj 2006

Aktieägarna i Karo Bio Akiebolag (publ) ("Bolaget") kallades till årstämma onsdagen den 3 maj 2006. Dokumentation relaterat till stämman finns tillgänligt här:

Protokoll från stämman
Mötesprotokoll

Handlingar till Årsstämman
Kallelse årsstämman
Styrelsens förslag till aktiekapital
Styrelsens förslag till bolagsordning
Årsredovisning 2005