Investerare

Välkommen
Karo Pharma strävar efter att ha en öppen dialog med nuvarande och potentiella aktieägare och att ge omvärlden en god inblick i och förståelse för vår verksamhet. I varje delårsrapport beskriver vi aktuell status för samtliga projekt i utvecklingsportföljen och verksamheten i övrigt. När vi gör väsentliga framsteg eller annat inträffar i vår verksamhet berättar vi om det i pressmeddelanden så snart vi kan. Vi träffar också investerare och branschen i olika sammanhang. Många av de presentationer vi då gör hittar du också här.