Finansiella rapporter

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapporter och bokslutsrapporter släpps kl 08:30 CET respektive dag.

Årsredovisning 2014 2015-03-31
Delårsrapport januari-mars 2015 2015-04-29

Aktuella rapporter
Rapport Datum
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 2015-02-13