Finansiella rapporter

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapporter och bokslutsrapporter släpps kl 08:30 CET respektive dag.

Bokslutskommuniké 2015 2016-02-12
Årsredovisning 2015 2016-03-31
Delårsrapport jan-mars 2016 2016-05-12

Aktuella rapporter
Rapport Datum
DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015 2015-10-29
DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015 2015-07-10
DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015 2015-04-29
Årsredovisning 2014 2015-04-08
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 2015-02-13