Finansiella rapporter

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapporter och bokslutsrapporter släpps kl 08:30 CET respektive dag.

Delårsrapport juli-september 2015 2015-10-29
Bokslutskommuniké 2015 2016-02-12

Aktuella rapporter
Rapport Datum
DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015 2015-07-10
DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015 2015-04-29
Årsredovisning 2014 2015-04-08
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 2015-02-13