Finansiella rapporter

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapporter och bokslutsrapporter släpps kl 08:00 CET respektive dag.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016 2016-07-15

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016 2016-10-27

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 2017-02-16


Aktuella rapporter
Rapport Datum
DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 2016-07-15
DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016 2016-05-12
Karo Pharma Årsredovisning 2015 2016-04-21
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2016-02-12
Nyemission 2016 2016-02-25