Finansiella rapporter

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapporter och bokslutsrapporter släpps kl 08:30 CET respektive dag.

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-13
Årsredovisning 2014 2015-03-31
Delårsrapport januari-mars 2015 2015-04-29

Aktuella rapporter
Rapport Datum
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 2014-10-29
DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2014 2014-07-11
DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 2014-05-08
Årsredovisning 2013 2014-03-14
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 2014-02-13