Finansiella rapporter

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapporter och bokslutsrapporter släpps kl 08:30 CET respektive dag.

Delårsrapport jan-mars 2016 2016-05-12

Aktuella rapporter
Rapport Datum
Karo Pharma Årsredovisning 2015 2016-04-21
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2016-02-12
Nyemission 2016 2016-02-25