VD FÖRVÄRVAR AKTIER I KARO BIO

Stockholm den 9 augusti 2012 - Per Bengtsson, VD i Karo Bio, har förvärvat 250 000 aktier i Karo Bio.

Per Bengtsson, som är VD i Karo Bio AB (publ), har förvärvat 250 000 aktier i Karo Bio. Per Bengtssons innehav uppgår till totalt 250 000 aktier.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Bengtsson, VD, mobil 0734-474 128 eller via per.bengtsson@karobio.se

 
Om Karo Bio
Karo Bio är ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Företaget driver ett antal läkemedelsutvecklingsprojekt inom indikationsområdena neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar, cancer och kvinnohälsa. Ett fundament för verksamheten är det unika kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, med cirka 45 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (Reuters: KARO.ST).

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 augusti 2012, klockan 14:00.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com
 
2012-08-09
38,15 KB