Forskningsstiftelsen

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att utgiva bidrag till forskning som faller inom ramen för Karo Bio AB:s forskningsverksamhet.

För information om och beskrivning av Karo Bios forskningsverksamhet se ”Om Karo Bio” och ”Projektportfölj”.

För mer information om stiftelsen kontakta forskningsstiftelsen@karobio.se