Forskningsstiftelsen

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att utgiva bidrag till forskning som faller inom ramen för Karo Bio AB:s forskningsverksamhet.

För information om och beskrivning av Karo Bios forskningsverksamhet se ”Om Karo Bio” och ”Projektportfölj”.

Tilldelning
Hittills utgivna anslag 2013 har fördelats enligt följande:

 • Professor Jan-Åke Gustafsson, Houston, Texas, USA “Estrogen receptor beta ligands: targeting primary and metastatic prostatic cancer through induction of  DACH1” 320.000 SEK
 • Professor Jan Tuckermann, Ulm, Tyskland  “The orphan nuclear receptors NR4A2 and NR4A3: Novel glucocorticoid receptor targets in osteoporosis” 350.000 SEK
 • Professor Rhonda Voskuhl, Dept of  Neuorology, UCLA ”Unique effects of ER ligand treatment of the MS model” 350.000 SEK.

För tilldelning 2007 – 2013, se ”Relaterade dokument”.

Ansökan
För att säkerställa att inkomna ansökningar ”faller inom ramen för Karo Bio ABs forskningsverksamhet” så som anges i stiftelsens stadgar, uppmanas sökande att utforma sin ansökan i samråd med forskare på Karo Bio AB. Inkomna ansökningar behandlas fyra gånger per år, 28/2, 31/5, 31/8 och 31/11 och skickas med e-mail till forskningsstiftelsen@karobio.se

Ansökan skriven på engelska ska inte överstiga fyra sidor och innehålla:

 • Sammanfattning
 • Övergripande forskningsidé
 • Projektets syfte
 • Forskningsplan och budget inklusive overhead kostnader.
 • Betydelse
 • Litteraturreferenser
 • Kort cv sökande

I de fall ansökan omfattar användande av icke kommersiellt tillgängliga substanser ska sökandens möjlighet att använda dessa inom projektet styrkas.

Vetenskaplig bedömning av inkomna ansökningar görs i samråd med ett oberoende vetenskapligt råd. Karo Bios forskningsstiftelse fattar sedan beslut om tilldelning utifrån vetenskapliga kriterier och projektets relevans för Karo Bio.

Det Vetenskapliga Rådet består av:

 • Professor Ingemar Björkhem, Karolinska Institutet
 • Professor Anders Jacobsson, Stockholms Universitet
 • Professor Anders Grahnén, Uppsala Universitet