Vision och mål

Vår vision
Att bli ett ledande Health Care-företag med en bred produktportfölj och marknadsnära projekt.

Vår målsättning
Att nå ökad lönsamhet med attraktiva produkter och innovativa projekt och därmed skapa värde för våra patienter och ägare.