Vision

Ett läkemedelsbolag med uthållig lönsamhet

Vision
Karo Bios vision är att bli ett läkemedelsbolag med uthållig lönsamhet, produkter på marknaden och en konkurrenskraftig projektportfölj med en blandning av partnerprojekt och projekt i egen utveckling.

Finansiellt mål
Karo Bio ska uppnå ett neutralt kassaflöde.