Projektportfölj

Karo Pharmas projektportfölj består av läkemedelsprojekt i preklinisk fas och en patenterad förkylningsprodukt som ligger nära marknaden. De prekliniska projekten är fokuserade på kärnreceptorer som målproteiner för utveckling av nya läkemedel. RORgamma projektet drivs sedan årsskiftet 2014/2015 mot marknaden av Pfizer. ERbeta MS och ERbeta Cancer projekten skall utlicensieras.

Projekten presenteras under respektive flik här till vänster.