Partnering

Karo Bio är ett läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla läkemedel som verkar genom nukleära receptorer. Bolaget har kompetens att driva projekt hela vägen, från utvecklingsstadiet genom preklinisk och klinisk utveckling. Karo Bio söker aktivt partners i alla skeden av denna process. Eftersom bolaget arbetar med en vid bredd av indikationer behöver det samarbetspartners för att driva projekten hela vägen till marknaden.