Årsstämma 29 april, 2015

Årsstämma kommer att hållas den 29 april 2015 kl 16.00 i Huddinge.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman, ska inkomma med en skriftlig anmälan om detta till styrelsen på följande adress:

Karo Bio AB
Styrelsen
Novum
141 57 Huddinge

För att ärende ska kunna tas in i kallelsen, måste det ha inkommit till bolaget senast 25 mars 2015.

 

Handlingar till bolagsstämman

  • Kommer att publiceras här senare...Tidigare stämmor